Mentorskap

I mån av tid erbjuder jag mentorskap för dig som behöver lite mer individuellt stöd i din träning i att hitta och följa just din inre kompass. Jag har själv haft stor nytta av samtal med personer med mer erfarenhet, och har senare också fungerat som ideell mentor för egenföretagare hos Almi och för unga människor med samhällsnyttiga idéer hos Drömmarnas kontor i Växjö.

Mitt mentorskap finns i tre olika varianter:

  • Tio träffar (à 1 timme) med koppling till respektive modul i webbkursen Den inre kompassen
  • Fem träffar (à 1 timme) fristående från kursen (men med vissa inslag därifrån)
  • En enstaka träff där du kan bolla dina idéer om vad du vill med mig under en timme (om du sedan skulle välja att gå vidare och boka något av de längre mentorsprogrammen ovan betalar du inget extra för den här träffen utan den räknas helt enkelt som den första träffen i programmet)
Foto: Nik MacMillan (Unsplash)

Kostnaden för den längre varianten är 5000:- (då ingår även allt kursmaterial från Den inre kompassen). Kostnaden för den kortare varianten är 2500:-. Du kan välja att betala  hela avgiften direkt efter första mentorstillfället, eller dela upp betalningen på två tillfällen (hälften direkt, hälften när programmet är avslutat). Ett enstaka mentorstillfälle kostar 600:-.

Om du inte bor i Växjötrakten, träffas vi via Skype. Då behöver du tillgång till en dator, programmet Skype (eller motsvarande) och ett headset.

Här kan du läsa vad några personer som jag har varit mentor för sagt om mentorskapet.

Kontakta mig gärna på maria@inrekompass.nu om du vill veta mer.