Mentorskap

I mån av tid erbjuder jag mentorskap för dig som känner att du behöver lite mer individuellt stöd i din träning i att hitta och följa just din inre kompass. Jag har själv haft nytta av samtal med personer med mer erfarenhet, och har nu en tid fungerat som mentor själv, bland annat för egenföretagare hos Almi och för unga Växjöbor med samhällsnyttiga idéer hos Drömmarnas kontor.

Mentorskapet finns i två olika varianter:

  • Tio träffar med koppling till respektive modul i kursen Den inre kompassen
  • Fem träffar fristående från kursen (men med vissa inslag därifrån)

Kostnaden för den längre varianten är 5000:- (då ingår allt kursmaterial från Den inre kompassen). Kostnaden för den kortare varianten är 2500:-.

Vi träffas via Skype (om du inte bor i eller i närheten av Växjö, där jag håller hus), så du behöver tillgång till en dator, programmet Skype (eller motsvarande) och ett headset.

Här kan du läsa vad några personer som jag har varit mentor för sagt om mentorskapet.

Kontakta gärna mig på maria@inrekompass.nu om du vill veta mer.

Advertisements